Thông báo

Tháng ba 3rd LANIT Network L03I7 - Thông báo bảo trì network dài ngày tháng 3/2023

Kính gửi quý khách hàng, Để nâng cao chất lượng dịch vụ và đảm bảo hoạt động thông suốt cho dịch vụ mà chúng tôi đang cung cấp, Công ty cổ phần CN&TT LANIT xin thông báo tới Quý Khách hàng về "Kế hoạch bảo trì hệ thống network định kỳ", cụ thể như sau: Phạm vi ... Xem tiếp »

Tháng tư 23rd Thông báo về việc bảo trì network và active RPKI

Kính gửi quý khách hàng, Để nâng cao chất lượng dịch vụ và đảm bảo hoạt động thông suốt cho dịch vụ mà chúng tôi đang cung cấp, công ty CN&TT LANIT xin thông báo tới Quý Khách hàng về "Kế hoạch bảo trì hệ thống network định kỳ", cụ thể như sau: Phạm vi bảo ... Xem tiếp »