Trang chủ Hướng dẫn sử dụng Hướng dẫn sử dụng dịch vụ

Bài viết

Cài đặt hệ điều hành OS Cài Đặt Hệ Điều Hành OS   Sau khi đã hoàn tất thủ tục đăng ký, máy chủ mới sẽ được cài đặt hệ... Hướng dẫn thay đổi mật khẩu quản trị Administrator trong Windows Server Hướng dẫn thay đổi mật khẩu quản trị người dùng Windows   Để thay đổi mật khẩu của Windows và... Hướng dẫn đổi Port Remote Desktop mặc định và mở Port Firewall trên Windows Thay đổi Port RDP 3389 mặc định đến 1 port khác   Có 2 cách để thay đổi port RDP bằng Windows... Sao lưu / Khôi phục máy chủ Sao Lưu và Khôi Phục Máy Chủ Hệ thống Cloud Lanit hỗ trợ sao lưu và khôi phục cho khách hàng... Start / Reboot / Stop Server Hướng Dẫn Start / Reboot / Stop Máy Chủ   Với các trường hợp như máy chủ cần thay đổi mật khẩu,... Sử dụng Remote Desktop để truy cập vào các máy tính từ xa qua Internet Sử dụng Remote Desktop   Trong trường hợp bạn muốn làm việc trên các máy tính ở những vị trí... Thay đổi mật khẩu / Change Password khi không thể truy cập qua VNC hoặc Remote Desktop Hướng Dẫn Thay Đổi Mật Khẩu Máy Chủ   Đôi với hệ điều hành Windows, bạn có thể tham khảo hướng... Thay đổi tên máy chủ / Change Hostname HƯỚNG DẪN THAY ĐỔI TÊN MÁY CHỦ Mục đích Tên máy chủ nhằm xác định, xác nhận cũng như giúp cho... Điều khiển từ xa KVM với VNC Console Hướng Dẫn Sử Dụng VNC CONSOLE Với trình quản lý VNC Console, LANIT cung cấp cho bạn công cụ giúp...
« Quay lại