Cloud VPS SSD Pro

 • VPS SSD Pro 1

  From 360,000/mo
  Đăng ký
  • 2 vCore E5-2680v4 CPU
  • 2 GB RAM RAM
  • 40GB Enterprise SSD
  • Không giới hạn Băng thông
  • 200 Mbps Network
  • 24/7 Support
  • 99.99 Uptime
  • 1 IPv4
  • Vietnam Datacenter
 • VPS SSD Pro 2

  From 460,000/mo
  Đăng ký
  • 3 vCore E5-2680v4 CPU
  • 3 GB RAM RAM
  • 50GB Enterprise SSD
  • Không giới hạn Băng thông
  • 300Mbps Network
  • 24/7 Support
  • 99.99 Uptime
  • 1 IPv4
  • Vietnam Datacenter
 • VPS SSD Pro 3

  From 760,000/mo
  Đăng ký
  • 4 vCore E5-2680v4 CPU
  • 4 GB RAM RAM
  • 70GB Enterprise SSD
  • Không giới hạn Băng thông
  • 300 Mbps Network
  • 24/7 Support
  • 99.99 Uptime
  • 1 IPv4
  • Vietnam Datacenter
 • VPS SSD Pro 4

  From 950,000/mo
  Đăng ký
  • 5 vCore E5-2680v4 CPU
  • 6 GB RAM RAM
  • 100GB Enterprise SSD
  • Không giới hạn Băng thông
  • 300 Mbps Network
  • 24/7 Support
  • 99.99 Uptime
  • 1 IPv4
  • Vietnam Datacenter
 • VPS SSD Pro 5

  From 1,300,000/mo
  Đăng ký
  • 6 vCore E5-2680v4 CPU
  • 8 GB RAM RAM
  • 120GB Enterprise SSD
  • Không giới hạn Băng thông
  • 400 Mbps Network
  • 24/7 Support
  • 99.99 Uptime
  • 1 IPv4
  • Vietnam Datacenter
 • VPS SSD Pro 6

  From 1,700,000/mo
  Đăng ký
  • 8 vCore E5-2680v4 CPU
  • 10 GB RAM RAM
  • 160GB Enterprise SSD
  • Không giới hạn Băng thông
  • 400 Mbps Network
  • 24/7 Support
  • 99.99 Uptime
  • 1 IPv4
  • Vietnam Datacenter
 • VPS SSD Pro 7

  From 2,250,000/mo
  Đăng ký
  • 8 vCore E5-2695v4 CPU
  • 12 GB RAM RAM
  • 250GB Enterprise SSD
  • Không giới hạn Băng thông
  • 500 Mbps Network
  • 24/7 Support
  • 99.99 Uptime
  • 1 IPv4
  • Vietnam Datacenter
 • VPS SSD Pro 8

  From 2,600,000/mo
  Đăng ký
  • 12 vCore E5-2695v4 CPU
  • 16 GB RAM RAM
  • 250GB Enterprise SSD
  • Không giới hạn Băng thông
  • 500 Mbps Network
  • 24/7 Support
  • 99.99 Uptime
  • 1 IPv4
  • Vietnam Datacenter
 • VPS SSD Pro 9

  From 3,825,000/mo
  Đăng ký
  • 16 vCore E5-2695v4 CPU
  • 32 GB RAM RAM
  • 320GB Enterprise SSD
  • Không giới hạn Băng thông
  • 500 Mbps Network
  • 24/7 Support
  • 99.99 Uptime
  • 1 IPv4
  • Vietnam Datacenter