Đặt hàng dịch vụ mới

Hãy kích vào nút ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ để đăng ký dịch vụ với LANIT.

Thông tin tài khoản chính

Quý khách ĐĂNG NHẬP để kiểm tra dịch vụ và lấy lại mật khẩu bị mất.

Thông báo mới nhất

Hướng dẫn đăng ký dịch vụ LANIT 8 Tháng bảy 2020

Hướng Dẫn Đăng Ký Tài Khoản Cho Dịch Vụ LANIT   Để đăng ký dịch vụ tại LANIT , quý khách hãy chọn dịch vụ và tích vào nút đăng ký. Ở ví dụ này, ta chọn dịch vụ VPS SSD giá rẻ : Gói... Xem thêm »