Giỏ hàng

HOSTING GIÁ RẺ

C1
 • 1GB SSD Dung lượng
 • Unlimited Băng thông
 • Unlimited Địa chỉ Email
 • Unlimited Tài khoản FTP
 • 2 Mysql
 • 0 Addon Domain
 • Unlimited Subdomain
 • Unlimited Parked Domain
 • Miễn phí SSL
C2
 • 1.5GB SSD Dung lượng
 • Unlimited Băng thông
 • Unlimited Địa chỉ Email
 • Unlimited Tài khoản FTP
 • 3 Mysql
 • 1 Addon Domain
 • Unlimited Subdomain
 • Unlimited Parked Domain
 • Miễn phí SSL
C3
 • 2GB SSD Dung lượng
 • Unlimited Băng thông
 • Unlimited Địa chỉ Email
 • Unlimited Tài khoản FTP
 • 4 Mysql
 • 3 Addon Domain
 • Unlimited Subdomain
 • Unlimited Parked Domain
 • Miễn phí SSL
C4
 • 3GB SSD Dung lượng
 • Unlimited Băng thông
 • Unlimited Địa chỉ Email
 • Unlimited Tài khoản FTP
 • 5 Mysql
 • 3 Addon Domain
 • Unlimited Subdomain
 • Unlimited Parked Domain
 • Miễn phí SSL
C5
 • 4GB SSD Dung lượng
 • Unlimited Băng thông
 • Unlimited Địa chỉ Email
 • Unlimited Tài khoản FTP
 • 6 Mysql
 • 4 Addon Domain
 • Unlimited Subdomain
 • Unlimited Parked Domain
 • Miễn phí SSL
C6
 • 5GB SSD Dung lượng
 • Unlimited Băng thông
 • Unlimited Địa chỉ Email
 • Unlimited Tài khoản FTP
 • Unlimited Mysql
 • 5 Addon Domain
 • Unlimited Subdomain
 • Unlimited Parked Domain
 • Miễn phí SSL
C7
 • 8GB SSD Dung lượng
 • Unlimited Băng thông
 • Unlimited Địa chỉ Email
 • Unlimited Tài khoản FTP
 • Unlimited Mysql
 • 10 Addon Domain
 • Unlimited Subdomain
 • Unlimited Parked Domain
 • Miễn phí SSL
C8
 • 10GB SSD Dung lượng
 • Unlimited Băng thông
 • Unlimited Địa chỉ Email
 • Unlimited Tài khoản FTP
 • Unlimited Mysql
 • 15 Addon Domain
 • Unlimited Subdomain
 • Unlimited Parked Domain
 • Miễn phí SSL