HOSTING GIÁ RẺ

 • C1

  35,000/mo
  Đăng ký
  • 1GB SSD Dung lượng
  • Unlimited Băng thông
  • Unlimited Địa chỉ Email
  • Unlimited Tài khoản FTP
  • 2 Mysql
  • 0 Addon Domain
  • Unlimited Subdomain
  • Unlimited Parked Domain
  • Miễn phí SSL
 • C2

  75,000/mo
  Đăng ký
  • 1.5GB SSD Dung lượng
  • Unlimited Băng thông
  • Unlimited Địa chỉ Email
  • Unlimited Tài khoản FTP
  • 3 Mysql
  • 1 Addon Domain
  • Unlimited Subdomain
  • Unlimited Parked Domain
  • Miễn phí SSL
 • C3

  96,000/mo
  Đăng ký
  • 2GB SSD Dung lượng
  • Unlimited Băng thông
  • Unlimited Địa chỉ Email
  • Unlimited Tài khoản FTP
  • 4 Mysql
  • 3 Addon Domain
  • Unlimited Subdomain
  • Unlimited Parked Domain
  • Miễn phí SSL
 • C4

  115,000/mo
  Đăng ký
  • 3GB SSD Dung lượng
  • Unlimited Băng thông
  • Unlimited Địa chỉ Email
  • Unlimited Tài khoản FTP
  • 5 Mysql
  • 3 Addon Domain
  • Unlimited Subdomain
  • Unlimited Parked Domain
  • Miễn phí SSL
 • C5

  144,000/mo
  Đăng ký
  • 4GB SSD Dung lượng
  • Unlimited Băng thông
  • Unlimited Địa chỉ Email
  • Unlimited Tài khoản FTP
  • 6 Mysql
  • 4 Addon Domain
  • Unlimited Subdomain
  • Unlimited Parked Domain
  • Miễn phí SSL
 • C6

  185,000/mo
  Đăng ký
  • 5GB SSD Dung lượng
  • Unlimited Băng thông
  • Unlimited Địa chỉ Email
  • Unlimited Tài khoản FTP
  • Unlimited Mysql
  • 5 Addon Domain
  • Unlimited Subdomain
  • Unlimited Parked Domain
  • Miễn phí SSL
 • C7

  310,000/mo
  Đăng ký
  • 8GB SSD Dung lượng
  • Unlimited Băng thông
  • Unlimited Địa chỉ Email
  • Unlimited Tài khoản FTP
  • Unlimited Mysql
  • 10 Addon Domain
  • Unlimited Subdomain
  • Unlimited Parked Domain
  • Miễn phí SSL
 • C8

  435,000/mo
  Đăng ký
  • 10GB SSD Dung lượng
  • Unlimited Băng thông
  • Unlimited Địa chỉ Email
  • Unlimited Tài khoản FTP
  • Unlimited Mysql
  • 15 Addon Domain
  • Unlimited Subdomain
  • Unlimited Parked Domain
  • Miễn phí SSL