Hướng dẫn sử dụng

Bài viết phổ biến nhất

Sao lưu / Khôi phục máy chủ
Sao Lưu và Khôi Phục Máy Chủ Hệ thống Cloud Lanit hỗ trợ sao lưu và khôi phục cho khách hàng...
Thay đổi tên máy chủ / Change Hostname
HƯỚNG DẪN THAY ĐỔI TÊN MÁY CHỦ Mục đích Tên máy chủ nhằm xác định, xác nhận cũng như giúp cho...
Cài đặt hệ điều hành OS
Cài Đặt Hệ Điều Hành OS   Sau khi đã hoàn tất thủ tục đăng ký, máy chủ mới sẽ được cài đặt hệ...
Điều khiển từ xa với VNC Console
Hướng Dẫn Sử Dụng VNC CONSOLE Với trình quản lý VNC Console, LANIT cung cấp cho bạn công cụ giúp...
Thay đổi mật khẩu / Change Password
Hướng Dẫn Thay Đổi Mật Khẩu Máy Chủ Hệ thống Cloud LANIT cung cấp tính năng thay đổi mật khẩu...