Giỏ hàng

Đăng ký tên miền

Tìm tên miền mới của bạn. Nhập tên hoặc từ khóa của bạn bên dưới để kiểm tra tính khả dụng.

Duyệt theo sản phẩm/dịch vụ

Tên miền
Đăng ký mới
Đổi nhà cung cấp
Gia hạn
.vn hot!
770,000 VND
1 Năm
0 VND
1 Năm
480,000 VND
1 Năm
.com.vn
700,000 VND
1 Năm
0 VND
1 Năm
350,000 VND
1 Năm
.com hot!
270,000 VND
1 Năm
320,000 VND
1 Năm
320,000 VND
1 Năm
.net
300,000 VND
1 Năm
300,000 VND
1 Năm
300,000 VND
1 Năm
.net.vn
700,000 VND
1 Năm
0 VND
1 Năm
350,000 VND
1 Năm
.org
260,000 VND
1 Năm
380,000 VND
1 Năm
380,000 VND
1 Năm
.org.vn
400,000 VND
1 Năm
0 VND
1 Năm
250,000 VND
1 Năm
.biz
390,000 VND
1 Năm
390,000 VND
1 Năm
390,000 VND
1 Năm
.biz.vn
700,000 VND
1 Năm
0 VND
1 Năm
350,000 VND
1 Năm
.info
370,000 VND
1 Năm
370,000 VND
1 Năm
370,000 VND
1 Năm
.info.vn
470,000 VND
1 Năm
0 VND
1 Năm
250,000 VND
1 Năm
.gov.vn
450,000 VND
1 Năm
0 VND
1 Năm
250,000 VND
1 Năm
.edu.vn
400,000 VND
1 Năm
0 VND
1 Năm
250,000 VND
1 Năm
.health.vn
470,000 VND
1 Năm
0 VND
1 Năm
250,000 VND
1 Năm
.pro.vn
400,000 VND
1 Năm
0 VND
1 Năm
200,000 VND
1 Năm
.co
560,000 VND
1 Năm
560,000 VND
1 Năm
560,000 VND
1 Năm
.us
310,000 VND
1 Năm
310,000 VND
1 Năm
310,000 VND
1 Năm
.mobi
420,000 VND
1 Năm
420,000 VND
1 Năm
520,000 VND
1 Năm
.es
310,000 VND
1 Năm
310,000 VND
1 Năm
310,000 VND
1 Năm
.io.vn
50,000 VND
1 Năm
70,000 VND
1 Năm
70,000 VND
1 Năm
.ws
310,000 VND
1 Năm
310,000 VND
1 Năm
310,000 VND
1 Năm
.name
260,000 VND
1 Năm
260,000 VND
1 Năm
260,000 VND
1 Năm
.asia
360,000 VND
1 Năm
360,000 VND
1 Năm
360,000 VND
1 Năm
.cn
320,000 VND
1 Năm
320,000 VND
1 Năm
320,000 VND
1 Năm
.de
310,000 VND
1 Năm
310,000 VND
1 Năm
310,000 VND
1 Năm
.cc
560,000 VND
1 Năm
560,000 VND
1 Năm
560,000 VND
1 Năm
.pe
1,560,000 VND
1 Năm
1,560,000 VND
1 Năm
1,560,000 VND
1 Năm
.eu
310,000 VND
1 Năm
310,000 VND
1 Năm
310,000 VND
1 Năm
.me
560,000 VND
1 Năm
560,000 VND
1 Năm
560,000 VND
1 Năm
.io
1,350,000 VND
1 Năm
0 VND
1 Năm
1,950,000 VND
1 Năm
.club
120,000 VND
1 Năm
0 VND
1 Năm
320,000 VND
1 Năm
.xyz
89,000 VND
1 Năm
420,000 VND
1 Năm
420,000 VND
1 Năm
.tips
270,000 VND
1 Năm
420,000 VND
1 Năm
420,000 VND
1 Năm
.tv
870,000 VND
1 Năm
0 VND
3 Năm
870,000 VND
1 Năm
.online
79,000 VND
1 Năm
859,000 VND
1 Năm
859,000 VND
1 Năm

Vui lòng chọn một dịch vụ phía trên

Thêm Web Hosting

Chọn từ một loạt các gói lưu trữ web

Chúng tôi có các gói được thiết kế để phù hợp với mọi ngân sách

Khám phá ngay