Giỏ hàng

VPS STORAGE

V1-S
 • 2 vCPU Cores CPU
 • 2 GB RAM RAM
 • 200GB HDD
 • Không giới hạn Băng thông
 • 100 Mbps Network
 • 24/7 Support
 • 99.99 Uptime
 • 1 IPv4
 • Vietnam Datacenter
V2-S
 • 4 vCPU Cores CPU
 • 4 GB RAM RAM
 • 500GB HDD
 • Không giới hạn Băng thông
 • 200 Mbps Network
 • 24/7 Support
 • 99.99 Uptime
 • 1 IPv4
 • Vietnam Datacenter
V3-S
 • 6 vCPU Cores CPU
 • 6 GB RAM RAM
 • 1TB HDD
 • Không giới hạn Băng thông
 • 300 Mbps Network
 • 24/7 Support
 • 99.99 Uptime
 • 1 IPv4
 • Vietnam Datacenter