VPS STORAGE

 • V1-S

  From 300,000/mo
  Đăng ký
  • 2 vCPU Cores CPU
  • 2 GB RAM RAM
  • 100GB HDD
  • Không giới hạn Băng thông
  • 100 Mbps Network
  • 24/7 Support
  • 99.99 Uptime
  • 1 IPv4
  • Vietnam Datacenter
 • V2-S

  From 600,000/mo
  Đăng ký
  • 4 vCPU Cores CPU
  • 4 GB RAM RAM
  • 500GB HDD
  • Không giới hạn Băng thông
  • 200 Mbps Network
  • 24/7 Support
  • 99.99 Uptime
  • 1 IPv4
  • Vietnam Datacenter
 • V3-S

  From 900,000/mo
  Đăng ký
  • 6 vCPU Cores CPU
  • 6 GB RAM RAM
  • 1TB HDD
  • Không giới hạn Băng thông
  • 300 Mbps Network
  • 24/7 Support
  • 99.99 Uptime
  • 1 IPv4
  • Vietnam Datacenter