Cloud VPS LINUX USA

 • Cloud LINUX USA1

  From 420,000/mo
  Đăng ký
  • 4 vCore CPU CPU
  • 8 GB RAM RAM
  • 200GB SSD
  • Không giới hạn Băng thông
  • 24/7 Support
  • 99.99 Uptime
  • 1 IPv4
  • USA Datacenter
 • Cloud LINUX USA2

  From 800,000/mo
  Đăng ký
  • 6 vCore CPU CPU
  • 16 GB RAM RAM
  • 400GB SSD
  • Không giới hạn Băng thông
  • 24/7 Support
  • 99.99 Uptime
  • 1 IPv4
  • USA Datacenter
 • Cloud LINUX USA3

  From 1,150,000/3 mo
  Đăng ký
  • 8 vCore CPU CPU
  • 30 GB RAM RAM
  • 800GB SSD
  • Không giới hạn Băng thông
  • 24/7 Support
  • 99.99 Uptime
  • 1 IPv4
  • USA Datacenter
 • Cloud LINUX USA4

  From 2,350,000/3 mo
  Đăng ký
  • 10 vCore CPU CPU
  • 60 GB RAM RAM
  • 1600GB HDD
  • Không giới hạn Băng thông
  • 24/7 Support
  • 99.99 Uptime
  • 1 IPv4
  • USA Datacenter