Giỏ hàng

Cloud VPS WINDOWS USA

Cloud Windows USA1
 • 4 vCores CPU
 • 6GB RAM
 • 400GB SSD hoặc 100GB NVME Ổ cứng
 • Không giới hạn Dữ liệu truyền
 • Windows HĐH
 • 1 IPv4
Cloud Windows USA2
 • 6 vCores CPU
 • 16GB RAM
 • 400GB SSD hoặc 200GB NVME Ổ cứng
 • Không giới hạn Dữ liệu truyền
 • Windows HĐH
 • 1 IPv4
Cloud Windows USA3
 • 8 vCores CPU
 • 24GB RAM
 • 1,2 TB SSD hoặc 300GB NVME Ổ cứng
 • Không giới hạn Dữ liệu truyền
 • Windows HĐH
 • 1 IPv4
Cloud Windows USA4
 • 10 vCore CPU CPU
 • 60 GB RAM RAM
 • 1600GB HDD
 • Không giới hạn Băng thông
 • 24/7 Support
 • 99.99 Uptime
 • 1 IPv4
 • USA Datacenter