Giỏ hàng

Cloud VPS WINDOWS USA

Cloud Windows USA1
 • 4 vCore CPU CPU
 • 8 GB RAM RAM
 • 200GB SSD
 • Không giới hạn Băng thông
 • 24/7 Support
 • 99.99 Uptime
 • 1 IPv4
 • USA Datacenter
Cloud Windows USA2
 • 6 vCore CPU CPU
 • 16 GB RAM RAM
 • 400GB SSD
 • Không giới hạn Băng thông
 • 24/7 Support
 • 99.99 Uptime
 • 1 IPv4
 • USA Datacenter
Cloud Windows USA3
 • 8 vCore CPU CPU
 • 30 GB RAM RAM
 • 800GB SSD
 • Không giới hạn Băng thông
 • 24/7 Support
 • 99.99 Uptime
 • 1 IPv4
 • USA Datacenter
Cloud Windows USA4
 • 10 vCore CPU CPU
 • 60 GB RAM RAM
 • 1600GB HDD
 • Không giới hạn Băng thông
 • 24/7 Support
 • 99.99 Uptime
 • 1 IPv4
 • USA Datacenter