Giỏ hàng

VPS FOREX

VPS FOREX S

(*) Tặng 1.5GB RAM Miễn phí
(*) Tặng 200 Mbps Băng Thông Miễn phí

 • 3vCPU Cores CPU
 • 3 GB RAM + 1.5GB RAM FREE RAM
 • 30GB SSD
 • Không giới hạn Băng thông
 • 200 Mbps + 200 Mbps Network
 • 24/7 Support
 • 99.99 Uptime
 • 1 IPv4
 • /112 IPv6
 • Vietnam Datacenter
 • (*) Quý khách vui lòng NHẬP MÃ để nhận ngay ƯU ĐÃI GIẢM GIÁ
 • red"> CloudH30 - Chu kỳ thanh toán từ 12 tháng - GIẢM 30% - Nhập ngay Mã Counpon
 • CloudH25 - Chu kỳ thanh toán từ 6 tháng - GIẢM 25% - Nhập ngay Mã Counpon
 • CloudH20 - Chu kỳ thanh toán từ 1-3 tháng - GIẢM 20% - Nhập ngay Mã Counpon
VPS FOREX L

(*) Tặng 2.5GB RAM Miễn phí
(*) Tặng 300 Mbps Băng Thông Miễn phí

 • 4vCPU Cores CPU
 • 5 GB RAM + 2.5 GB free RAM
 • 40GB SSD
 • Không giới hạn Băng thông
 • 300 Mbps + 300 Mbps Network
 • 24/7 Support
 • 99.99 Uptime
 • 1 IPv4
 • /112 IP
 • Vietnam Datacenter
 • (*) Quý khách vui lòng NHẬP MÃ để nhận ngay ƯU ĐÃI GIẢM GIÁ
 • red"> - CloudH30 - Chu kỳ thanh toán từ 12 tháng - GIẢM 30% - Nhập ngay Mã Counpon
 • CloudH25 - Chu kỳ thanh toán từ 6 tháng - GIẢM 25% - Nhập ngay Mã Counpon
 • CloudH20 - Chu kỳ thanh toán từ 1-3 tháng - GIẢM 20% - Nhập ngay Mã Counpon
VPS FOREX M

(*) Tặng 2.5GB RAM Miễn phí
(*) Tặng 300 Mbps Băng Thông

 • 4vCPU Cores CPU
 • 5 GB RAM + 2.5 GB free RAM
 • 40GB SSD
 • Không giới hạn Băng thông
 • 300 Mbps + 300 Mbps Network
 • 24/7 Support
 • 99.99 Uptime
 • 1 IPv4
 • /112 IPv6
 • Vietnam Datacenter
 • (*) Quý khách vui lòng NHẬP MÃ để nhận ngay ƯU ĐÃI GIẢM GIÁ
 • red"> CloudH30 - Chu kỳ thanh toán từ 12 tháng - GIẢM 30% - Nhập ngay Mã Counpon
 • CloudH25 - Chu kỳ thanh toán từ 6 tháng - GIẢM 25% - Nhập ngay Mã Counpon
 • CloudH20 - Chu kỳ thanh toán từ 1-3 tháng - GIẢM 20% - Nhập ngay Mã Counpon
VPS FOREX X

(*) Tặng 100 Mbps Băng Thông Miễn phí

 • 2vCPU Cores CPU
 • 2 GB RAM RAM
 • 30GB SSD
 • Không giới hạn Băng thông
 • 100 Mbps + 100 Mbps Network
 • 24/7 Support
 • 99.99 Uptime
 • 1 IPv4
 • /112 IPv6
 • Vietnam Datacenter
 • (*) Quý khách vui lòng NHẬP MÃ để nhận ngay ƯU ĐÃI GIẢM GIÁ
 • red"> CloudH30 - Chu kỳ thanh toán từ 12 tháng - GIẢM 30% - Nhập ngay Mã Counpon
 • CloudH25 - Chu kỳ thanh toán từ 6 tháng - GIẢM 25% - Nhập ngay Mã Counpon
 • CloudH20 - Chu kỳ thanh toán từ 1-3 tháng - GIẢM 20% - Nhập ngay Mã Counpon