Giỏ hàng

VPS FOREX

VPS FOREX S
 • 3vCPU Cores CPU
 • 3 GB RAM + 1.5GB RAM FREE RAM
 • 30GB SSD
 • Không giới hạn Băng thông
 • 200 Mbps + 200 Mbps Network
 • 24/7 Support
 • 99.99 Uptime
 • 1 IPv4
 • Vietnam Datacenter
 • red">(*) Tặng ngay 1 Tháng Khi đăng ký 6 Tháng
  (*) Tặng ngay 2 Tháng Khi đăng ký 12 Tháng
  (*) Tặng ngay 3 Tháng Khi đăng ký 24 Tháng

  Thời gian sẽ được cộng vào dịch vụ tự động sau khi hoá đơn được thanh toán

  Bắt đầu từ
  232,000 VND
  Hàng tháng
Đăng ký
VPS FOREX L
 • 4vCPU Cores CPU
 • 5 GB RAM + 2.5 GB free RAM
 • 40GB SSD
 • Không giới hạn Băng thông
 • 300 Mbps + 300 Mbps Network
 • 24/7 Support
 • 99.99 Uptime
 • 1 IPv4
 • Vietnam Datacenter
 • red">(*) Tặng ngay 1 Tháng Khi đăng ký 6 Tháng
  (*) Tặng ngay 2 Tháng Khi đăng ký 12 Tháng
  (*) Tặng ngay 3 Tháng Khi đăng ký 24 Tháng

  Thời gian sẽ được cộng vào dịch vụ tự động sau khi hoá đơn được thanh toán

  Bắt đầu từ
  620,000 VND
  Hàng tháng
Đăng ký
VPS FOREX M
 • 4vCPU Cores CPU
 • 5 GB RAM + 2.5 GB free RAM
 • 40GB SSD
 • Không giới hạn Băng thông
 • 300 Mbps + 300 Mbps Network
 • 24/7 Support
 • 99.99 Uptime
 • 1 IPv4
 • Vietnam Datacenter
 • red">(*) Tặng ngay 1 Tháng Khi đăng ký 6 Tháng
  (*) Tặng ngay 2 Tháng Khi đăng ký 12 Tháng
  (*) Tặng ngay 3 Tháng Khi đăng ký 24 Tháng

  Thời gian sẽ được cộng vào dịch vụ tự động sau khi hoá đơn được thanh toán

  Bắt đầu từ
  367,000 VND
  Hàng tháng
Đăng ký
VPS FOREX X
 • 2vCPU Cores CPU
 • 2 GB RAM RAM
 • 30GB SSD
 • Không giới hạn Băng thông
 • 100 Mbps + 100 Mbps Network
 • 24/7 Support
 • 99.99 Uptime
 • 1 IPv4
 • Vietnam Datacenter
 • red">(*) Tặng ngay 1 Tháng Khi đăng ký 6 Tháng
  (*) Tặng ngay 2 Tháng Khi đăng ký 12 Tháng
  (*) Tặng ngay 3 Tháng Khi đăng ký 24 Tháng

  Thời gian sẽ được cộng vào dịch vụ tự động sau khi hoá đơn được thanh toán

  Bắt đầu từ
  168,000 VND
  Hàng tháng
Đăng ký