Máy chủ đồ họa GPU

 • Server-GPU1

  3,880,000/3 mo
  Đăng ký
  • 1 x E5-2678v3 (12 cores) CPU
  • 32 GB RAM ECC RAM
  • 01 x 480GB Enterprise SSD
  • Nvidia Quadro P620 GPU
  • 300 Mbps Băng thông trong nước
  • 10 Mbps Băng thông quốc tế
  • 01 IPv4
  • 99.99 % Uptime
  • 24/7 Hỗ trợ kỹ thuật
 • Server-GPU2

  5,044,000/3 mo
  Đăng ký
  • 01 x E5-2680v4 (14 cores) CPU
  • 64 GB RAM ECC RAM
  • 01 x 960GB Enterprise SSD
  • Nvidia Quadro P620 GPU
  • 300 Mbps Băng thông trong nước
  • 10 Mbps Băng thông quốc tế
  • 01 IPv4
  • 99.99 % Uptime
  • 24/7 Hỗ trợ kỹ thuật
 • Server-GPU3

  6,790,000/3 mo
  Đăng ký
  • 02 x E5-2680v4 (28 cores) CPU
  • 96 GB RAM ECC RAM
  • 02 x 960GB Enterprise SSD
  • Nvidia Tesla K40 GPU
  • 500 Mbps Băng thông trong nước
  • 20 Mbps Băng thông quốc tế
  • 01 IPv4
  • 99.99 % Uptime
  • 24/7 Hỗ trợ kỹ thuật
 • Server-GPU4

  8,342,000/3 mo
  Đăng ký
  • 02 x E5-2680v4 (28 cores) CPU
  • 128 GB RAM ECC RAM
  • 02 x 960GB Enterprise SSD
  • Nvidia Tesla K80 GPU
  • 500 Mbps Băng thông trong nước
  • 20 Mbps Băng thông quốc tế
  • 01 IPv4
  • 99.99 % Uptime
  • 24/7 Hỗ trợ kỹ thuật
 • Test Noc-ps

  From 2,400,000/mo
  Đăng ký
  • 1 x E5-2670 (8 cores) CPU
  • 16 GB RAM ECC RAM
  • 01 x 480GB Enterprise SSD
  • Nvidia Quadro P620 GPU
  • 500 Mbps Băng thông trong nước
  • 20 Mbps Băng thông quốc tế
  • 01 IPv4
  • 99.99 % Uptime
  • 24/7 Hỗ trợ kỹ thuật
 • Test vps Noc-ps

  From 100,000/mo
  Đăng ký