Máy chủ đồ họa GPU

 • DELL/HP Server G1

  2,400,000/TH
  Đăng ký
  • 1 x E5-2670 (8 cores) CPU
  • 16 GB RAM ECC RAM
  • 01 x 480GB Enterprise SSD
  • Nvidia Quadro P620 GPU
  • 500 Mbps Băng thông trong nước
  • 20 Mbps Băng thông quốc tế
  • 01 IPv4
  • 99.99 % Uptime
  • 24/7 Hỗ trợ kỹ thuật
 • DELL/HP Server G2

  3,100,000/TH
  Đăng ký
  • 02 x E5-2670 (16 cores) CPU
  • 32 GB RAM ECC RAM
  • 02 x 480GB Enterprise SSD
  • Nvidia Quadro P620 GPU
  • 500 Mbps Băng thông trong nước
  • 20 Mbps Băng thông quốc tế
  • 01 IPv4
  • 99.99 % Uptime
  • 24/7 Hỗ trợ kỹ thuật
 • DELL/HP Server G3

  5,000,000/TH
  Đăng ký
  • 02 x E5-2678v3 (24 cores) CPU
  • 64 GB RAM ECC RAM
  • 02 x 960GB Enterprise SSD
  • Nvidia Quadro P620 GPU
  • 500 Mbps Băng thông trong nước
  • 20 Mbps Băng thông quốc tế
  • 01 IPv4
  • 99.99 % Uptime
  • 24/7 Hỗ trợ kỹ thuật
 • DELL/HP Server G4

  5,600,000/TH
  Đăng ký
  • 02 x E5-2680v4 (28 cores) CPU
  • 64 GB RAM ECC RAM
  • 02 x 960GB Enterprise SSD
  • Nvidia Quadro P620 GPU
  • 500 Mbps Băng thông trong nước
  • 20 Mbps Băng thông quốc tế
  • 01 IPv4
  • 99.99 % Uptime
  • 24/7 Hỗ trợ kỹ thuật
 • Test Noc-ps

  From 2,400,000/TH
  Đăng ký
  • 1 x E5-2670 (8 cores) CPU
  • 16 GB RAM ECC RAM
  • 01 x 480GB Enterprise SSD
  • Nvidia Quadro P620 GPU
  • 500 Mbps Băng thông trong nước
  • 20 Mbps Băng thông quốc tế
  • 01 IPv4
  • 99.99 % Uptime
  • 24/7 Hỗ trợ kỹ thuật
 • Test vps Noc-ps

  From 100,000/TH
  Đăng ký