Giỏ hàng

Máy chủ đồ họa GPU

Server-GPU1
 • 1 x E5-2678v3 (12 cores) CPU
 • 32 GB RAM ECC RAM
 • 01 x 480GB Enterprise SSD
 • Nvidia Quadro P620 GPU
 • 300 Mbps Băng thông trong nước
 • 10 Mbps Băng thông quốc tế
 • 01 IPv4
 • 99.99 % Uptime
 • 24/7 Hỗ trợ kỹ thuật
Server-GPU2
 • 01 x E5-2680v4 (14 cores) CPU
 • 64 GB RAM ECC RAM
 • 01 x 960GB Enterprise SSD
 • Nvidia Quadro P620 GPU
 • 300 Mbps Băng thông trong nước
 • 10 Mbps Băng thông quốc tế
 • 01 IPv4
 • 99.99 % Uptime
 • 24/7 Hỗ trợ kỹ thuật
Server-GPU3
 • 02 x E5-2680v4 (28 cores) CPU
 • 96 GB RAM ECC RAM
 • 02 x 960GB Enterprise SSD
 • Nvidia Tesla K40 GPU
 • 500 Mbps Băng thông trong nước
 • 20 Mbps Băng thông quốc tế
 • 01 IPv4
 • 99.99 % Uptime
 • 24/7 Hỗ trợ kỹ thuật
Server-GPU4
 • 02 x E5-2680v4 (28 cores) CPU
 • 128 GB RAM ECC RAM
 • 02 x 960GB Enterprise SSD
 • Nvidia Tesla K80 GPU
 • 500 Mbps Băng thông trong nước
 • 20 Mbps Băng thông quốc tế
 • 01 IPv4
 • 99.99 % Uptime
 • 24/7 Hỗ trợ kỹ thuật