Giỏ hàng

Máy chủ đồ họa GPU

Server-GPU1
 • INTEL – 2 x E5-2678v3 (24 cores) CPU
 • 64 GB + 64GB FREE RAM
 • 2x 960GB Hoặc 1 x NVME 1.88GB Ổ cứng
 • Nvidia quadro P620 GPU
 • 2GB GPU Memory
 • 400 Mbps Băng thông trong nước
 • 10 Mbps Băng thông quốc tế
 • 10Gbps DDOS Protection
 • 01 IPv4
 • 99.99 % Uptime
 • 24/7 Hỗ trợ kỹ thuật
Server-GPU2
 • INTEL – 2 x E5-2680v4 (14 cores) CPU
 • 64 GB + 64GB FREE RAM
 • 2x 960GB hoặc 1 x NVME 1.88GB Ổ cứng
 • Nvidia Tesla K40 Hoặc Nvidia Tesla P4 GPU
 • 8-12GB GPU Memory
 • 400 Mbps Băng thông trong nước
 • 10 Mbps Băng thông quốc tế
 • 10Gbps DDOS Protection
 • 01 IPv4
 • 99.99 % Uptime
 • 24/7 Hỗ trợ kỹ thuật
Server-GPU3
 • INTEL – 2 x E5-2696v4 (44 cores) CPU
 • 64 GB + 64GB FREE RAM
 • 2x 960GB hoặc 1 x NVME 1.88GB Ổ cứng
 • Nvidia Tesla P40 GPU
 • 24GB GPU Memory
 • 400 Mbps Băng thông trong nước
 • 20 Mbps Băng thông quốc tế
 • 10Gbps DDOS Protection
 • 01 IPv4
 • 99.99 % Uptime
 • 24/7 Hỗ trợ kỹ thuật
Server-GPU4
 • 02 x E5-2680v4 (28 cores) CPU
 • 128 GB RAM ECC RAM
 • 02 x 960GB Enterprise SSD
 • Nvidia Tesla K80 GPU
 • 500 Mbps Băng thông trong nước
 • 20 Mbps Băng thông quốc tế
 • 01 IPv4
 • 99.99 % Uptime
 • 24/7 Hỗ trợ kỹ thuật