Cloud Server Linux

 • LS-Linux-01

  From 2,200,000/TH
  Đăng ký
  • 24GHz / 8 Core CPU E5-26xx CPU
  • 24 GB RAM RAM
  • 120GB Enterprise SSD
  • Không giới hạn Băng thông
  • 500/20 Mbps Network
  • 24/7 Support
  • 99.99 % Uptime
  • 1 IPv4
  • Vietnam Datacenter
 • LS-Linux-02

  From 2,900,000/TH
  Đăng ký
  • 30GHz / 10 Core CPU E5-26xx CPU
  • 32 GB RAM RAM
  • 160GB Enterprise SSD
  • Không giới hạn Băng thông
  • 500/20 Mbps Network
  • 24/7 Support
  • 99.99 % Uptime
  • 1 IPv4
  • Vietnam Datacenter
 • LS-Linux-03

  From 4,250,000/TH
  Đăng ký
  • 36GHz /12 core E5-26xx CPU
  • 48 GB RAM RAM
  • 250GB Enterprise SSD
  • Không giới hạn Băng thông
  • 500/20 Mbps Network
  • 24/7 Support
  • 99.99 % Uptime
  • 1 IPv4
  • Vietnam Datacenter
 • LS-Linux-04

  From 5,600,000/TH
  Đăng ký
  • 48GHz / 16 core E5-26xx CPU
  • 64 GB RAM RAM
  • 320GB Enterprise SSD
  • Không giới hạn Băng thông
  • 500/20 Mbps Network
  • 24/7 Support
  • 99.99 % Uptime
  • 1 IPv4
  • Vietnam Datacenter