Giỏ hàng

Cloud Server

LS-01
 • 24GHz / 8 Core CPU E5-26xx CPU
 • 24 GB RAM RAM
 • 120GB Enterprise SSD
 • Không giới hạn Băng thông
 • 500Mbps Network
 • 24/7 Support
 • 99.99 % Uptime
 • 1 IPv4
 • FPT Datacenter
LS-02
 • 30GHz / 10 Core CPU E5-26xx CPU
 • 32 GB RAM RAM
 • 160GB Enterprise SSD
 • Không giới hạn Băng thông
 • 500 Mbps Network
 • 24/7 Support
 • 99.99 % Uptime
 • 1 IPv4
 • FPT Datacenter
LS-03
 • 36GHz /12 core E5-26xx CPU
 • 48 GB RAM RAM
 • 250GB Enterprise SSD
 • Không giới hạn Băng thông
 • 500 Mbps Network
 • 24/7 Support
 • 99.99 % Uptime
 • 1 IPv4
 • FPT Datacenter
LS-04
 • 48GHz / 16 core E5-26xx CPU
 • 64 GB RAM RAM
 • 320GB Enterprise SSD
 • Không giới hạn Băng thông
 • 500 Mbps Network
 • 24/7 Support
 • 99.99 % Uptime
 • 1 IPv4
 • FPT Datacenter