Giỏ hàng

VPS MMO

VPS MMO 1
 • 2 vCore E5-2678v3 CPU
 • 2 GB RAM RAM
 • 25GB Enterprise SSD
 • Không giới hạn Băng thông
 • 100Mbps Network
 • 24/7 Support
 • 99.99 Uptime
 • 1 IPv4
 • 500 IPv6
 • Vietnam Datacenter
 • red">(*) Tặng ngay 1 Tháng Khi đăng ký 6 Tháng
  (*) Tặng ngay 2 Tháng Khi đăng ký 12 Tháng
  (*) Tặng ngay 3 Tháng Khi đăng ký 24 Tháng

  Thời gian sẽ được cộng vào dịch vụ tự động sau khi hoá đơn được thanh toán

  Bắt đầu từ
  184,000 VND
  Hàng tháng
Đăng ký
VPS MMO 2
 • 3 vCore E5-2680v4 CPU
 • 3 GB RAM + 1GB Free RAM
 • 30GB Enterprise SSD
 • Không giới hạn Băng thông
 • 200Mbps Network
 • 24/7 Support
 • 99.99 Uptime
 • 1IPv4 + 1IPv4 Free IPv4
 • 800 IPv6
 • Vietnam Datacenter
 • red">(*) Tặng ngay 1 Tháng Khi đăng ký 6 Tháng
  (*) Tặng ngay 2 Tháng Khi đăng ký 12 Tháng
  (*) Tặng ngay 3 Tháng Khi đăng ký 24 Tháng

  Thời gian sẽ được cộng vào dịch vụ tự động sau khi hoá đơn được thanh toán

  Bắt đầu từ
  248,000 VND
  Hàng tháng
Đăng ký
VPS MMO 3
 • 4 vCore E5-2680v4 CPU
 • 4 GB RAM + 1.5GB Free RAM
 • 40GB Enterprise SSD
 • Không giới hạn Băng thông
 • 300Mbps Network
 • 24/7 Support
 • 99.99 Uptime
 • 1 IPv4 + 2 IPv4 Free IPv4
 • 1000 IPv6
 • Vietnam Datacenter
 • red">(*) Tặng ngay 1 Tháng Khi đăng ký 6 Tháng
  (*) Tặng ngay 2 Tháng Khi đăng ký 12 Tháng
  (*) Tặng ngay 3 Tháng Khi đăng ký 24 Tháng

  Thời gian sẽ được cộng vào dịch vụ tự động sau khi hoá đơn được thanh toán

  Bắt đầu từ
  376,000 VND
  Hàng tháng
Đăng ký
VPS MMO 4
 • 5 vCore E5-2696v4 CPU
 • 5 GB RAM + 1.5GB Free RAM
 • 50GB Enterprise SSD
 • Không giới hạn Băng thông
 • 300Mbps Network
 • 24/7 Support
 • 99.99 Uptime
 • 1 IPv4 + 3 IPv4 Free IPv4
 • 2000 IPv6
 • Vietnam Datacenter
 • red">(*) Tặng ngay 1 Tháng Khi đăng ký 6 Tháng
  (*) Tặng ngay 2 Tháng Khi đăng ký 12 Tháng
  (*) Tặng ngay 3 Tháng Khi đăng ký 24 Tháng

  Thời gian sẽ được cộng vào dịch vụ tự động sau khi hoá đơn được thanh toán

  Bắt đầu từ
  520,000 VND
  Hàng tháng
Đăng ký
VPS MMO 5
 • 6 vCore E5-2696v4 CPU
 • 8 GB RAM + 2GB Free RAM
 • 60GB Enterprise SSD
 • Không giới hạn Băng thông
 • 300Mbps Network
 • 24/7 Support
 • 99.99 Uptime
 • 1IPv4 + 4 IPv4 Free IPv4
 • 5000 IPv6
 • Vietnam Datacenter
 • red">(*) Tặng ngay 1 Tháng Khi đăng ký 6 Tháng
  (*) Tặng ngay 2 Tháng Khi đăng ký 12 Tháng
  (*) Tặng ngay 3 Tháng Khi đăng ký 24 Tháng

  Thời gian sẽ được cộng vào dịch vụ tự động sau khi hoá đơn được thanh toán

  Bắt đầu từ
  680,000 VND
  Hàng tháng
Đăng ký
VPS MMO 6
 • 8 vCore E5-2696v4 CPU
 • 10 GB RAM + 3GB Free RAM
 • 100GB Enterprise SSD
 • Không giới hạn Băng thông
 • 400Mbps Network
 • 24/7 Support
 • 99.99 Uptime
 • 1IPv4 + 4 IPv4 Free IPv4
 • 10000 IPv6
 • Vietnam Datacenter
 • red">(*) Tặng ngay 1 Tháng Khi đăng ký 6 Tháng
  (*) Tặng ngay 2 Tháng Khi đăng ký 12 Tháng
  (*) Tặng ngay 3 Tháng Khi đăng ký 24 Tháng

  Thời gian sẽ được cộng vào dịch vụ tự động sau khi hoá đơn được thanh toán

  Bắt đầu từ
  960,000 VND
  Hàng tháng
Đăng ký