Giỏ hàng

VPS MMO

VPS MMO 1


 • 2 vCore E5-2678v3 CPU
 • 2 GB RAM RAM
 • 25GB Enterprise SSD
 • Không giới hạn Băng thông
 • 100Mbps Network
 • 24/7 Support
 • 99.99 Uptime
 • 1 IPv4
 • 500 IPv6
 • Vietnam Datacenter
 • (*) Quý khách vui lòng NHẬP MÃ để nhận ngay ƯU ĐÃI GIẢM GIÁ
 • red"> CloudH30 - Chu kỳ thanh toán từ 12 tháng - GIẢM 30% - Nhập ngay Mã Counpon
 • CloudH25 - Chu kỳ thanh toán từ 6 tháng - GIẢM 25% - Nhập ngay Mã Counpon
 • CloudH20 - Chu kỳ thanh toán từ 1-3 tháng - GIẢM 20% - Nhập ngay Mã Counpon
VPS MMO 2

(*) Tặng 2GB RAM Miễn phí
(*) Tặng thêm 1 IPv4 FREE

 • 3 vCore E5-2680v4 CPU
 • 3 GB RAM + 1GB Free RAM
 • 30GB Enterprise SSD
 • Không giới hạn Băng thông
 • 200Mbps Network
 • 24/7 Support
 • 99.99 Uptime
 • 2 IPv4
 • 800 IPv6
 • Vietnam Datacenter
 • (*) Quý khách vui lòng NHẬP MÃ để nhận ngay ƯU ĐÃI GIẢM GIÁ
 • red"> CloudH30 - Chu kỳ thanh toán từ 12 tháng - GIẢM 30% - Nhập ngay Mã Counpon
 • CloudH25 - Chu kỳ thanh toán từ 6 tháng - GIẢM 25% - Nhập ngay Mã Counpon
 • CloudH20 - Chu kỳ thanh toán từ 1-3 tháng - GIẢM 20% - Nhập ngay Mã Counpon
VPS MMO 3

(*) Tặng 2GB RAM Miễn phí
(*) Tặng thêm 2 IPv4 FREE

 • 4 vCore E5-2680v4 CPU
 • 4 GB RAM + 1.5GB Free RAM
 • 40GB Enterprise SSD
 • Không giới hạn Băng thông
 • 300Mbps Network
 • 24/7 Support
 • 99.99 Uptime
 • 3 IPv4
 • 1000 IPv6
 • Vietnam Datacenter
 • (*) Quý khách vui lòng NHẬP MÃ để nhận ngay ƯU ĐÃI GIẢM GIÁ
 • red"> CloudH30 - Chu kỳ thanh toán từ 12 tháng - GIẢM 30% - Nhập ngay Mã Counpon
 • CloudH25 - Chu kỳ thanh toán từ 6 tháng - GIẢM 25% - Nhập ngay Mã Counpon
 • CloudH20 - Chu kỳ thanh toán từ 1-3 tháng - GIẢM 20% - Nhập ngay Mã Counpon
VPS MMO 4

(*) Tặng 1.5GB RAM Miễn phí
(*) Tặng 3 IPv4 FREE

 • 5 vCore E5-2696v4 CPU
 • 5 GB RAM + 1.5GB Free RAM
 • 50GB Enterprise SSD
 • Không giới hạn Băng thông
 • 300Mbps Network
 • 24/7 Support
 • 99.99 Uptime
 • 4 IPv4
 • 2000 IPv6
 • Vietnam Datacenter
 • (*) Quý khách vui lòng NHẬP MÃ để nhận ngay ƯU ĐÃI GIẢM GIÁ
 • red"> CloudH30 - Chu kỳ thanh toán từ 12 tháng - GIẢM 30% - Nhập ngay Mã Counpon
 • CloudH25 - Chu kỳ thanh toán từ 6 tháng - GIẢM 25% - Nhập ngay Mã Counpon
 • CloudH20 - Chu kỳ thanh toán từ 1-3 tháng - GIẢM 20% - Nhập ngay Mã Counpon
VPS MMO 5

(*) Tặng 2GB RAM Miễn phí
(*) Tặng thêm 4 IPv4 FREE

 • 6 vCore E5-2696v4 CPU
 • 8 GB RAM + 2GB Free RAM
 • 60GB Enterprise SSD
 • Không giới hạn Băng thông
 • 300Mbps Network
 • 24/7 Support
 • 99.99 Uptime
 • 5 IPv4
 • 5000 IPv6
 • Vietnam Datacenter
 • (*) Quý khách vui lòng NHẬP MÃ để nhận ngay ƯU ĐÃI GIẢM GIÁ
 • red"> CloudH30 - Chu kỳ thanh toán từ 12 tháng - GIẢM 30% - Nhập ngay Mã Counpon
 • CloudH25 - Chu kỳ thanh toán từ 6 tháng - GIẢM 25% - Nhập ngay Mã Counpon
 • CloudH20 - Chu kỳ thanh toán từ 1-3 tháng - GIẢM 20% - Nhập ngay Mã Counpon
VPS MMO 6

(*) Tặng 3GB RAM Miễn phí
(*) Tặng thêm 5 IPv4 FREE

 • 8 vCore E5-2696v4 CPU
 • 10 GB RAM + 3GB Free RAM
 • 100GB Enterprise SSD
 • Không giới hạn Băng thông
 • 400Mbps Network
 • 24/7 Support
 • 99.99 Uptime
 • 6 IPv4
 • 10000 IPv6
 • Vietnam Datacenter
 • (*) Quý khách vui lòng NHẬP MÃ để nhận ngay ƯU ĐÃI GIẢM GIÁ
 • red"> CloudH30 - Chu kỳ thanh toán từ 12 tháng - GIẢM 30% - Nhập ngay Mã Counpon
 • CloudH25 - Chu kỳ thanh toán từ 6 tháng - GIẢM 25% - Nhập ngay Mã Counpon
 • CloudH20 - Chu kỳ thanh toán từ 1-3 tháng - GIẢM 20% - Nhập ngay Mã Counpon