Giỏ hàng

Máy chủ mang đi

SERVER LT-01
 • 2 x Intel® Xeon® X5650 CPU
 • 128 GB RAM DDR2
 • 1 x 300GB SAS SSD
 • 4 port 1Gb Network Card
 • 24/7 Hỗ trợ kỹ thuật
SERVER LT-02
 • 2 x Intel® Xeon® E5-2670 v1 2,60 GHz, 8 Core, 20MB Cache CPU
 • 128 GB RAM DDR2
 • 1 x 480GB Enterprise SSD
 • 4 port 1Gb Network Card
 • 24/7 Hỗ trợ kỹ thuật
SERVER LT-03
 • 2 x Intel® Xeon® E5-2678 v3 2.4 GHz, 12 Core, Số luồng 24, 30 MB Cache CPU
 • 128 GB RAM DDR2
 • 1 x 960GB Enterprise SSD
 • 4 port 1Gb Network Card
 • 24/7 Hỗ trợ kỹ thuật
SERVER LT-04
 • 2 x Intel® Xeon® E5-2678 v3 2.5 GHz, 12 Core, Số luồng 24, 30 MB Cache CPU
 • 128 GB RAM DDR2
 • 2 x 10TB SATA HDD
 • 4 x 1Gb + 2 x 10Gb Network Card
 • 24/7 Hỗ trợ kỹ thuật
SERVER LT-05
 • 2 x Intel® Xeon® E5-2680V4 2,40 GHz, 14 Core, 35 MB Cache CPU
 • 128 GB RAM DDR2
 • 4 x 16TB SATA HDD
 • 4 x 1Gb + 2 x 10Gb Network Card
 • 24/7 Hỗ trợ kỹ thuật
SERVER LT-06
 • 2 x Intel® Xeon® E5-2680V4 2,40 GHz, 14 Core, 35 MB Cache CPU
 • 128 GB RAM DDR2
 • 8 x 16TB SATA HDD
 • 4 x 1Gb + 2 x 10Gb Network Card
 • 24/7 Hỗ trợ kỹ thuật