Giỏ hàng

Thuê chỗ đặt máy chủ

SILVER - FPT DATACENTER
 • 1U Không gian
 • 1Gbps Ổ cắm mạng
 • Unlimited Dữ liệu truyền
 • 300Mbps Băng thông
 • 1 IPv4
 • 500W Công suất điện
 • 24/7 Hỗ trợ kỹ thuật
 • 99.99% Uptime
 • Vietnam Datacenter
TITAN - FPT DATACENTER
 • 1U Không gian
 • 1Gbps Ổ cắm mạng
 • Unlimited Dữ liệu truyền
 • 300Mbps Băng thông
 • 1 IPv4
 • 500W Công suất điện
 • 24/7 Hỗ trợ kỹ thuật
 • 99.99% Uptime
 • Vietnam Datacenter
GOLD - FPT DATACENTER
 • 2U Không gian
 • 1Gbps Ổ cắm mạng
 • Unlimited Dữ liệu truyền
 • 500Mbps Băng thông
 • 1 IPv4
 • 500W Công suất điện
 • 24/7 Hỗ trợ kỹ thuật
 • 99.99% Uptime
 • Vietnam Datacenter
PLATINUM - FPT DATACENTER
 • 1U Không gian
 • 1Gbps Ổ cắm mạng
 • Unlimited Dữ liệu truyền
 • 1Gbps BW Trong nước
 • 20Mbps BW Quốc tế
 • 400W Công suất điện
 • 24/7 Hỗ trợ kỹ thuật
 • 99.99% Uptime
 • Vietnam Datacenter
PLATINUM - VNPT DATACENTER
 • 1U Không gian
 • 1Gbps Ổ cắm mạng
 • Unlimited Dữ liệu truyền
 • 300Mbps BW Trong nước
 • 15Mbps BW Quốc tế
 • 300W Công suất điện
 • 24/7 Hỗ trợ kỹ thuật
 • 99.99% Uptime
 • Vietnam Datacenter
COLO 1 - VIETTEL DATACENTER
 • 1U Không gian
 • 100Mbps Ổ cắm mạng
 • Unlimited Dữ liệu truyền
 • 100Mbps BW Trong nước
 • 10Mbps BW Quốc tế
 • 300W Công suất điện
 • 24/7 Hỗ trợ kỹ thuật
 • 99.99% Uptime
 • Vietnam Datacenter