Thuê máy chủ giá rẻ

DELL/HP SERVER 1
 • 1 x E5-2670 (8 cores) CPU
 • 16 GB RAM ECC RAM
 • 01 x 480GB Enterprise SSD
 • 200 Mbps Băng thông trong nước
 • 10 Mbps Băng thông quốc tế
 • 01 IPv4
 • 99.99 % Uptime
 • 24/7 Hỗ trợ kỹ thuật
DELL/HP SERVER 2
 • 02 x E5-2670 (16 cores) CPU
 • 32 GB RAM ECC RAM
 • 02 x 480GB Enterprise SSD
 • 200 Mbps Băng thông trong nước
 • 10 Mbps Băng thông quốc tế
 • 01 IPv4
 • 99.99 % Uptime
 • 24/7 Hỗ trợ kỹ thuật
DELL/HP SERVER 3
 • 01 x E5-2678v3 (12 cores) CPU
 • 16 GB RAM ECC RAM
 • 01 x 480GB Enterprise SSD
 • 300 Mbps Băng thông trong nước
 • 20 Mbps Băng thông quốc tế
 • 01 IPv4
 • 99.99 % Uptime
 • 24/7 Hỗ trợ kỹ thuật
DELL/HP SERVER 4
 • 01 x E5-2680v4 (14 cores) CPU
 • 16 GB RAM ECC RAM
 • 01 x 480GB SSD SSD
 • 300 Mbps Băng thông trong nước
 • 20 Mbps Băng thông quốc tế
 • 01 IPv4
 • 99.99 % Uptime
 • 24/7 Hỗ trợ kỹ thuật
DELL/HP SERVER 5
 • 02 x E5-2678v3 (24 cores) CPU
 • 64 GB RAM ECC RAM
 • 02 x 960GB Enterprise SSD
 • 400 Mbps Băng thông trong nước
 • 20 Mbps Băng thông quốc tế
 • 01 IPv4
 • 99.99 % Uptime
 • 24/7 Hỗ trợ kỹ thuật
DELL/HP SERVER 6
 • 02 x E5-2680v4 (28 cores) CPU
 • 64 GB RAM ECC RAM
 • 02 x 960GB Enterprise SSD
 • 500 Mbps Băng thông trong nước
 • 20 Mbps Băng thông quốc tế
 • 01 IPv4
 • 99.99 % Uptime
 • 24/7 Hỗ trợ kỹ thuật
DELL/HP SERVER 7
 • 02 x E5-2678v3 (24 cores) CPU
 • 96 GB RAM ECC RAM
 • 02 x 1.92TB Enterprise SSD
 • 500 Mbps Băng thông trong nước
 • 20 Mbps Băng thông quốc tế
 • 01 IPv4
 • 99.99 % Uptime
 • 24/7 Hỗ trợ kỹ thuật
DELL/HP SERVER 8
 • 02 x E5-2680v4 (28 cores) CPU
 • 128 GB RAM ECC RAM
 • 02 x 1.92TB Enterprise SSD
 • 500 Mbps Băng thông trong nước
 • 20 Mbps Băng thông quốc tế
 • 01 IPv4
 • 99.99 % Uptime
 • 24/7 Hỗ trợ kỹ thuật