Giỏ hàng

HOSTING GIÁ RẺ

C1
 • 2GB SSD NVME Dung lượng
 • 1 vCPU Cores CPU
 • 1GB RAM
 • Không giới hạn Băng thông
 • Không giới hạn Địa chỉ Email
 • Không giới hạn Tài khoản FTP
 • 2 Mysql
 • 1 Domain
 • Let’s Encrypt Free SSL
C2
 • 3 GB SSD NVME Dung lượng
 • 1 vCPU Cores CPU
 • 2GB RAM
 • Không giới hạn Băng thông
 • Không giới hạn Địa chỉ Email
 • Không giới hạn Tài khoản FTP
 • 3 Mysql
 • 3 Domain
 • Let’s Encrypt Free SSL
C3
 • 6 GB SSD NVME Dung lượng
 • 2 vCPU Cores CPU
 • 3GB RAM
 • Không giới hạn Băng thông
 • Không giới hạn Địa chỉ Email
 • Không giới hạn Tài khoản FTP
 • 4 Mysql
 • 4 Domain
 • Let’s Encrypt Free SSL
C4
 • 8 GB SSD NVME Dung lượng
 • 2 vCPU Cores CPU
 • 4GB RAM
 • Không giới hạn Băng thông
 • Không giới hạn Địa chỉ Email
 • Không giới hạn Tài khoản FTP
 • 5 Mysql
 • 5 Domain
 • Let’s Encrypt Free SSL
C5
 • 10 GB SSD NVME Dung lượng
 • 3 vCPU Cores CPU
 • 4GB RAM
 • Không giới hạn Băng thông
 • Không giới hạn Địa chỉ Email
 • Không giới hạn Tài khoản FTP
 • 6 Mysql
 • 5 Domain
 • Let’s Encrypt Free SSL
C6
 • 12 GB SSD NVME Dung lượng
 • 4 vCPU Cores CPU
 • 6GB RAM
 • Không giới hạn Băng thông
 • Không giới hạn Địa chỉ Email
 • Không giới hạn Tài khoản FTP
 • Không giới hạn Mysql
 • 7 Domain
 • Let’s Encrypt Free SSL
C7
 • 8GB SSD Dung lượng
 • Unlimited Băng thông
 • Unlimited Địa chỉ Email
 • Unlimited Tài khoản FTP
 • Unlimited Mysql
 • 10 Addon Domain
 • Unlimited Subdomain
 • Unlimited Parked Domain
 • Miễn phí SSL
C8
 • 10GB SSD Dung lượng
 • Unlimited Băng thông
 • Unlimited Địa chỉ Email
 • Unlimited Tài khoản FTP
 • Unlimited Mysql
 • 15 Addon Domain
 • Unlimited Subdomain
 • Unlimited Parked Domain
 • Miễn phí SSL