Giỏ hàng

Cloud NVME SSD Pro - Viettel

VPS NVME Pro 1 - Viettel


 • 1 vCore E5-2696v4 CPU
 • 1 GB RAM RAM
 • 25GB NVME SSD SSD
 • Không giới hạn Băng thông
 • 100 Mbps Network
 • 24/7 Support
 • 99.99 Uptime
 • 1 IPv4
 • Viettel Datacenter
 • (*) Quý khách vui lòng NHẬP MÃ để nhận ngay ƯU ĐÃI GIẢM GIÁ
 • red"> - CloudH30 - GIẢM 30% - Chu kỳ thanh toán từ 12 tháng, Mã Coupon
 • CloudH25 - GIẢM 25% - Chu kỳ thanh toán từ 6 tháng, Mã Coupon
 • CloudH20 - GIẢM 20% - Chu kỳ thanh toán từ 1-3 tháng, Mã Coupon
VPS NVME Pro 2 - Viettel


 • 2 vCore E5-2696v4 CPU
 • 2 GB RAM RAM
 • 50GB NVME SSD SSD
 • Không giới hạn Băng thông
 • 200Mbps Network
 • 24/7 Support
 • 99.99 Uptime
 • 1 IPv4
 • Viettel Datacenter
 • (*) Quý khách vui lòng NHẬP MÃ để nhận ngay ƯU ĐÃI GIẢM GIÁ
 • red"> - CloudH30 - GIẢM 30% - Chu kỳ thanh toán từ 12 tháng, Mã Coupon
 • CloudH25 - GIẢM 25% - Chu kỳ thanh toán từ 6 tháng, Mã Coupon
 • CloudH20 - GIẢM 20% - Chu kỳ thanh toán từ 1-3 tháng, Mã Coupon
VPS NVME Pro 3 - Viettel


 • 3 vCore E5-2696v4 CPU
 • 3 GB RAM RAM
 • 50GB NVME SSD SSD
 • Không giới hạn Băng thông
 • 300 Mbps Network
 • 24/7 Support
 • 99.99 Uptime
 • 1 IPv4
 • FPT Datacenter
 • (*) Quý khách vui lòng NHẬP MÃ để nhận ngay ƯU ĐÃI GIẢM GIÁ
 • red"> - CloudH30 - GIẢM 30% - Chu kỳ thanh toán từ 12 tháng, Mã Coupon
 • CloudH25 - GIẢM 25% - Chu kỳ thanh toán từ 6 tháng, Mã Coupon
 • CloudH20 - GIẢM 20% - Chu kỳ thanh toán từ 1-3 tháng, Mã Coupon
VPS NVME Pro 4 - Viettel


 • 4 vCore E5-2696v4 CPU
 • 5 GB RAM RAM
 • 80GB NVME SSD SSD
 • Không giới hạn Băng thông
 • 300 Mbps Network
 • 24/7 Support
 • 99.99 Uptime
 • 1 IPv4
 • Viettel Datacenter
 • (*) Quý khách vui lòng NHẬP MÃ để nhận ngay ƯU ĐÃI GIẢM GIÁ
 • red"> CloudH30 - GIẢM 30% - Chu kỳ thanh toán từ 12 tháng, Mã Coupon
 • CloudH25 - GIẢM 25% - Chu kỳ thanh toán từ 6 tháng, Mã Coupon
 • CloudH20 - GIẢM 20% - Chu kỳ thanh toán từ 1-3 tháng, Mã Coupon
VPS NVME Pro 5 - Viettel


 • 6 vCore E5-2696v4 CPU
 • 6 GB RAM RAM
 • 100GB NVME SSD SSD
 • Không giới hạn Băng thông
 • 400 Mbps Network
 • 24/7 Support
 • 99.99 Uptime
 • 1 IPv4
 • Viettel Datacenter
 • (*) Quý khách vui lòng NHẬP MÃ để nhận ngay ƯU ĐÃI GIẢM GIÁ
 • red"> CloudH30 - GIẢM 30% - Chu kỳ thanh toán từ 12 tháng, Mã Coupon
 • CloudH25 - GIẢM 25% - Chu kỳ thanh toán từ 6 tháng, Mã Coupon
 • CloudH20 - GIẢM 20% - Chu kỳ thanh toán từ 1-3 tháng, Mã Coupon
VPS NVME Pro 6 - Viettel


 • 8 vCore E5-2696v4 CPU
 • 10 GB RAM RAM
 • 160GB NVME SSD SSD
 • Không giới hạn Băng thông
 • 400 Mbps Network
 • 24/7 Support
 • 99.99 Uptime
 • 1 IPv4
 • Viettel Datacenter
 • (*) Quý khách vui lòng NHẬP MÃ để nhận ngay ƯU ĐÃI GIẢM GIÁ
 • red"> CloudH30 - GIẢM 30% - Chu kỳ thanh toán từ 12 tháng, Mã Coupon
 • CloudH25 - GIẢM 25% - Chu kỳ thanh toán từ 6 tháng, Mã Coupon
 • CloudH20 - GIẢM 20% - Chu kỳ thanh toán từ 1-3 tháng, Mã Coupon
VPS NVME Pro 7 - Viettel


 • 8 vCore E5-2696v4 CPU
 • 12 GB RAM RAM
 • 250GB Enterprise SSD
 • Không giới hạn Băng thông
 • 500 Mbps Network
 • 24/7 Support
 • 99.99 Uptime
 • 1 IPv4
 • FPT Datacenter
 • (*) Quý khách vui lòng NHẬP MÃ để nhận ngay ƯU ĐÃI GIẢM GIÁ
 • red"> CloudH30 - GIẢM 30% - Chu kỳ thanh toán từ 12 tháng, Mã Coupon
 • CloudH25 - GIẢM 25% - Chu kỳ thanh toán từ 6 tháng, Mã Coupon
 • CloudH20 - GIẢM 20% - Chu kỳ thanh toán từ 1-3 tháng, Mã Coupon
VPS NVME Pro 8 - Viettel


 • 12 vCore E5-2696v4 CPU
 • 16 GB RAM RAM
 • 250GB NVME SSD SSD
 • Không giới hạn Băng thông
 • 500 Mbps Network
 • 24/7 Support
 • 99.99 Uptime
 • 1 IPv4
 • Viettel Datacenter
 • (*) Quý khách vui lòng NHẬP MÃ để nhận ngay ƯU ĐÃI GIẢM GIÁ
 • red"> CloudH30 - GIẢM 30% - Chu kỳ thanh toán từ 12 tháng, Mã Coupon
 • CloudH25 - GIẢM 25% - Chu kỳ thanh toán từ 6 tháng, Mã Coupon
 • CloudH20 - GIẢM 20% - Chu kỳ thanh toán từ 1-3 tháng, Mã Coupon
VPS NVME Pro 9 - Viettel


 • 16 vCore E5-2696v4 CPU
 • 32 GB RAM RAM
 • 320GB NVME SSD SSD
 • Không giới hạn Băng thông
 • 500 Mbps Network
 • 24/7 Support
 • 99.99 Uptime
 • 1 IPv4
 • Viettel Datacenter
 • (*) Quý khách vui lòng NHẬP MÃ để nhận ngay ƯU ĐÃI GIẢM GIÁ
 • red"> CloudH30 - GIẢM 30% - Chu kỳ thanh toán từ 12 tháng, Mã Coupon
 • CloudH25 - GIẢM 25% - Chu kỳ thanh toán từ 6 tháng, Mã Coupon
 • CloudH20 - GIẢM 20% - Chu kỳ thanh toán từ 1-3 tháng, Mã Coupon