Корзина

Cloud Server

LS-01

(*) Nhập mã CLOUD3 GIẢM NGAY 3% - Khi khách hàng đăng ký từ 6 THÁNG
(*) Nhập mã CLOUD5 GIẢM NGAY 5% - Khi khách hàng đăng ký từ 12 THÁNG
(*) Nhập mã CLOUD10 GIẢM NGAY 10% - Khi khách hàng đăng ký từ 24 THÁNG


 • 24GHz / 8 Core CPU E5-26xx CPU
 • 24 GB RAM RAM
 • 120GB Enterprise SSD
 • Không giới hạn Băng thông
 • 500Mbps Network
 • 24/7 Support
 • 99.99 % Uptime
 • 1 IPv4
 • FPT Datacenter
 • red;">

  Начиная от
  2,200,000 VND
  ежемесячно

Заказать
LS-02

(*) Nhập mã CLOUD3 GIẢM NGAY 3% - Khi khách hàng đăng ký từ 6 THÁNG
(*) Nhập mã CLOUD5 GIẢM NGAY 5% - Khi khách hàng đăng ký từ 12 THÁNG
(*) Nhập mã CLOUD10 GIẢM NGAY 10% - Khi khách hàng đăng ký từ 24 THÁNG


 • 30GHz / 10 Core CPU E5-26xx CPU
 • 32 GB RAM RAM
 • 160GB Enterprise SSD
 • Không giới hạn Băng thông
 • 500 Mbps Network
 • 24/7 Support
 • 99.99 % Uptime
 • 1 IPv4
 • FPT Datacenter
 • red;">

  Начиная от
  2,900,000 VND
  ежемесячно

Заказать
LS-03

(*) Nhập mã CLOUD3 GIẢM NGAY 3% - Khi khách hàng đăng ký từ 6 THÁNG
(*) Nhập mã CLOUD5 GIẢM NGAY 5% - Khi khách hàng đăng ký từ 12 THÁNG
(*) Nhập mã CLOUD10 GIẢM NGAY 10% - Khi khách hàng đăng ký từ 24 THÁNG


 • 36GHz /12 core E5-26xx CPU
 • 48 GB RAM RAM
 • 250GB Enterprise SSD
 • Không giới hạn Băng thông
 • 500 Mbps Network
 • 24/7 Support
 • 99.99 % Uptime
 • 1 IPv4
 • FPT Datacenter
 • red;">

  Начиная от
  4,250,000 VND
  ежемесячно

Заказать
LS-04

(*) Nhập mã CLOUD3 GIẢM NGAY 3% - Khi khách hàng đăng ký từ 6 THÁNG
(*) Nhập mã CLOUD5 GIẢM NGAY 5% - Khi khách hàng đăng ký từ 12 THÁNG
(*) Nhập mã CLOUD10 GIẢM NGAY 10% - Khi khách hàng đăng ký từ 24 THÁNG


 • 48GHz / 16 core E5-26xx CPU
 • 64 GB RAM RAM
 • 320GB Enterprise SSD
 • Không giới hạn Băng thông
 • 500 Mbps Network
 • 24/7 Support
 • 99.99 % Uptime
 • 1 IPv4
 • FPT Datacenter
 • red;">

  Начиная от
  5,600,000 VND
  ежемесячно

Заказать