Giỏ hàng

Cloud VPS Giá Rẻ - Viettel Hà Nội

CLOUD VPS C - Viettel Hà Nội • 1 vCore E5-2696v4 CPU
 • 1 GB RAM RAM
 • 25GB Enterprise SSD
 • Không giới hạn Băng thông
 • 100Mbps Network
 • 24/7 Support
 • 99.99 Uptime
 • 1 IPv4
 • Viettel Datacenter
 • red"> Quý khách vui lòng NHẬP MÃ để nhận ngay ƯU ĐÃI GIẢM GIÁ: CloudH30 - GIẢM 30% - Chu kỳ thanh toán từ 12 tháng – mã Counpon
 • CloudH25 - GIẢM 25% - Chu kỳ thanh toán từ 6 tháng – mã Counpon
 • CloudH20 - GIẢM 20% - Chu kỳ thanh toán từ 1-3 tháng – mã Counpon
CLOUD VPS 1 - Viettel Hà Nội
 • 2 vCore E5-2696v4 CPU
 • 2 GB RAM RAM
 • 30GB Enterprise SSD
 • Không giới hạn Băng thông
 • 100Mbps Network
 • 24/7 Support
 • 99.99 Uptime
 • 1 IPv4
 • Viettel Datacenter
 • red"> Quý khách vui lòng NHẬP MÃ để nhận ngay ƯU ĐÃI GIẢM GIÁ: red"> - CloudH30 - GIẢM 30% - Chu kỳ thanh toán từ 12 tháng – mã Counpon
 • CloudH25 - GIẢM 25% - Chu kỳ thanh toán từ 6 tháng – mã Counpon
 • CloudH20 - GIẢM 20% - Chu kỳ thanh toán từ 1-3 tháng – mã Counpon
CLOUD VPS 2 - Viettel Hà Nội
 • 3 vCore E5-2696v4 CPU
 • 3 GB RAM + 1GB Free RAM
 • 40GB Enterprise SSD
 • Không giới hạn Băng thông
 • 200Mbps Network
 • 24/7 Support
 • 99.99 Uptime
 • 1 IPv4
 • Viettel Datacenter
 • red"> Quý khách vui lòng NHẬP MÃ để nhận ngay ƯU ĐÃI GIẢM GIÁ: red"> - CloudH30 - GIẢM 30% - Chu kỳ thanh toán từ 12 tháng – mã Counpon
 • CloudH25 - GIẢM 25% - Chu kỳ thanh toán từ 6 tháng – mã Counpon
 • CloudH20 - GIẢM 20% - Chu kỳ thanh toán từ 1-3 tháng – mã Counpon
CLOUD VPS 3 - Viettel Hà Nội


* Nhận ngay 1.5 GB Ram Miễn Phí

 • 4 vCore E5-2696v4 CPU
 • 4 GB RAM + 1.5GB Free RAM
 • 60GB Enterprise SSD
 • Không giới hạn Băng thông
 • 300Mbps Network
 • 24/7 Support
 • 99.99 Uptime
 • 1 IPv4
 • Viettel Datacenter
 • red"> Quý khách vui lòng NHẬP MÃ để nhận ngay ƯU ĐÃI GIẢM GIÁ: CloudH30 - GIẢM 30% - Chu kỳ thanh toán từ 12 tháng – mã Counpon
 • CloudH25 - GIẢM 25% - Chu kỳ thanh toán từ 6 tháng – mã Counpon
 • CloudH20 - GIẢM 20% - Chu kỳ thanh toán từ 1-3 tháng – mã Counpon
CLOUD VPS 4 - Viettel Hà Nội

* Nhận ngay 1.5 GB Ram Miễn Phí

 • 5 vCore E5-2696v4 CPU
 • 6 GB RAM + 1.5GB Free RAM
 • 80GB Enterprise SSD
 • Không giới hạn Băng thông
 • 300Mbps Network
 • 24/7 Support
 • 99.99 Uptime
 • 1 IPv4
 • Viettel Datacenter
 • red"> Quý khách vui lòng NHẬP MÃ để nhận ngay ƯU ĐÃI GIẢM GIÁ: red"> - CloudH30 - GIẢM 30% - Chu kỳ thanh toán từ 12 tháng – mã Counpon
 • CloudH25 - GIẢM 25% - Chu kỳ thanh toán từ 6 tháng – mã Counpon
 • CloudH20 - GIẢM 20% - Chu kỳ thanh toán từ 1-3 tháng – mã Counpon
CLOUD VPS 5 - Viettel Hà Nội

* Nhận ngay 2 GB Ram Miễn Phí

 • 6 vCore E5-2696v4 CPU
 • 8 GB RAM + 2GB Free RAM
 • 120GB Enterprise SSD
 • Không giới hạn Băng thông
 • 300Mbps Network
 • 24/7 Support
 • 99.99 Uptime
 • 1 IPv4
 • Viettel Datacenter
 • red"> Quý khách vui lòng NHẬP MÃ để nhận ngay ƯU ĐÃI GIẢM GIÁ: red"> - CloudH30 - GIẢM 30% - Chu kỳ thanh toán từ 12 tháng – mã Counpon
 • CloudH25 - GIẢM 25% - Chu kỳ thanh toán từ 6 tháng – mã Counpon
 • CloudH20 - GIẢM 20% - Chu kỳ thanh toán từ 1-3 tháng – mã Counpon
CLOUD VPS 6 - VIettel Hà Nội

* Nhận ngay 3 GB Ram Miễn Phí

 • 8 vCore CPU E5-2696v4 CPU
 • 10 GB RAM + 3GB Free RAM
 • 160GB Enterprise SSD
 • Không giới hạn Băng thông
 • 300Mbps Network
 • 24/7 Support
 • 99.99 Uptime
 • 1 IPv4
 • Viettel Datacenter
 • red"> Quý khách vui lòng NHẬP MÃ để nhận ngay ƯU ĐÃI GIẢM GIÁ: red"> - CloudH30 - GIẢM 30% - Chu kỳ thanh toán từ 12 tháng – mã Counpon
 • CloudH25 - GIẢM 25% - Chu kỳ thanh toán từ 6 tháng – mã Counpon
 • CloudH20 - GIẢM 20% - Chu kỳ thanh toán từ 1-3 tháng – mã Counpon
CLOUD VPS 7 - Viettel Hà Nội

* Nhận ngay 4 GB Ram Miễn Phí

 • 8 vCore CPU E5-2696v4 CPU
 • 12 GB RAM + 4GB Free RAM
 • 250GB Enterprise SSD
 • Không giới hạn Băng thông
 • 400Mbps Network
 • 24/7 Support
 • 99.99 Uptime
 • 1 IPv4
 • Viettel Datacenter
 • red"> CloudH30 - GIẢM 30% - Chu kỳ thanh toán từ 12 tháng – mã Counpon
 • CloudH25 - GIẢM 25% - Chu kỳ thanh toán từ 6 tháng – mã Counpon
 • CloudH20 - GIẢM 20% - Chu kỳ thanh toán từ 1-3 tháng – mã Counpon
CLOUD VPS 8 - Viettel Hà Nội

* Nhận ngay 6 GB Ram Miễn Phí

 • 10 vCore CPU E5-2696v4 CPU
 • 16 GB RAM + 6GB Free RAM
 • 320GB Enterprise SSD
 • Không giới hạn Băng thông
 • 500Mbps Network
 • 24/7 Support
 • 99.99 Uptime
 • 1 IPv4
 • Viettel Datacenter
 • red"> Quý khách vui lòng NHẬP MÃ để nhận ngay ƯU ĐÃI GIẢM GIÁ: red"> - CloudH30 - GIẢM 30% - Chu kỳ thanh toán từ 12 tháng – mã Counpon
 • CloudH25 - GIẢM 25% - Chu kỳ thanh toán từ 6 tháng – mã Counpon
 • CloudH20 - GIẢM 20% - Chu kỳ thanh toán từ 1-3 tháng – mã Counpon