Cloud VPS Giá Rẻ - FPT

 • CLOUD VPS C - FPT

  From 120,000/mo
  Đăng ký
  • 1 vCore E5-2696v4 CPU
  • 1 GB RAM RAM
  • 25GB Enterprise SSD
  • Không giới hạn Băng thông
  • 100Mbps Network
  • 24/7 Support
  • 99.99 Uptime
  • 1 IPv4
  • FPT Datacenter
 • CLOUD VPS 1 - FPT

  From 180,000/mo
  Đăng ký
  • 2 vCore E5-2696v4 CPU
  • 2 GB RAM RAM
  • 30GB Enterprise SSD
  • Không giới hạn Băng thông
  • 100Mbps Network
  • 24/7 Support
  • 99.99 Uptime
  • 1 IPv4
  • FPT Datacenter
 • CLOUD VPS 2 - FPT

  From 260,000/mo
  Đăng ký
  • 3 vCore E5-2696v4 CPU
  • 3 GB RAM + 1GB Free RAM
  • 40GB Enterprise SSD
  • Không giới hạn Băng thông
  • 200Mbps Network
  • 24/7 Support
  • 99.99 Uptime
  • 1 IPv4
  • FPT Datacenter
 • CLOUD VPS 3 - FPT

  From 420,000/mo
  Đăng ký
  • 4 vCore E5-2696v4 CPU
  • 4 GB RAM + 1.5GB Free RAM
  • 60GB Enterprise SSD
  • Không giới hạn Băng thông
  • 300Mbps Network
  • 24/7 Support
  • 99.99 Uptime
  • 1 IPv4
  • Vietnam Datacenter
 • CLOUD VPS 4 - FPT

  From 560,000/mo
  Đăng ký
  • 5 vCore E5-2696v4 CPU
  • 6 GB RAM + 1.5GB Free RAM
  • 80GB Enterprise SSD
  • Không giới hạn Băng thông
  • 300Mbps Network
  • 24/7 Support
  • 99.99 Uptime
  • 1 IPv4
  • FPT Datacenter
 • CLOUD VPS 5 - FPT

  From 650,000/mo
  Đăng ký
  • 6 vCore E5-2696v4 CPU
  • 8 GB RAM + 2GB Free RAM
  • 120GB Enterprise SSD
  • Không giới hạn Băng thông
  • 300Mbps Network
  • 24/7 Support
  • 99.99 Uptime
  • 1 IPv4
  • FPT Datacenter
 • CLOUD VPS 6 - FPT

  From 980,000/mo
  Đăng ký
  • 8 vCore CPU E5-2696v4 CPU
  • 10 GB RAM + 3GB Free RAM
  • 160GB Enterprise SSD
  • Không giới hạn Băng thông
  • 300Mbps Network
  • 24/7 Support
  • 99.99 Uptime
  • 1 IPv4
  • FPT Datacenter
 • CLOUD VPS 7 - FPT

  From 1,200,000/mo
  Đăng ký
  • 8 vCore CPU E5-2696v4 CPU
  • 12 GB RAM + 4GB Free RAM
  • 250GB Enterprise SSD
  • Không giới hạn Băng thông
  • 400Mbps Network
  • 24/7 Support
  • 99.99 Uptime
  • 1 IPv4
  • FPT Datacenter
 • CLOUD VPS 8 - FPT

  From 1,800,000/mo
  Đăng ký
  • 10 vCore CPU E5-2696v4 CPU
  • 16 GB RAM + 6GB Free RAM
  • 320GB Enterprise SSD
  • Không giới hạn Băng thông
  • 500Mbps Network
  • 24/7 Support
  • 99.99 Uptime
  • 1 IPv4
  • FPT Datacenter