Carro de Comandes

Cloud VPS Giá Rẻ - Windows

CLOUD W1
 • 2 vCore E5-2673v3 CPU
 • 2 GB RAM RAM
 • 30GB Enterprise SSD
 • Không giới hạn Băng thông
 • 100/5 Mbps Network
 • 24/7 Support
 • 99.99 Uptime
 • 1 IPv4
 • Vietnam Datacenter
CLOUD W2
 • 3 vCore E5-2673v3 CPU
 • 3 GB RAM + 1GB Free RAM
 • 40GB Enterprise SSD
 • Không giới hạn Băng thông
 • 200/10 Mbps Network
 • 24/7 Support
 • 99.99 Uptime
 • 1 IPv4
 • Vietnam Datacenter
CLOUD W3
 • 4 vCore E5-2678v3 CPU
 • 4 GB RAM + 1.5GB Free RAM
 • 60GB Enterprise SSD
 • Không giới hạn Băng thông
 • 300/10 Mbps Network
 • 24/7 Support
 • 99.99 Uptime
 • 1 IPv4
 • Vietnam Datacenter
CLOUD W4
 • 5 vCore E5-2678v3 CPU
 • 6 GB RAM + 1.5GB Free RAM
 • 80GB Enterprise SSD
 • Không giới hạn Băng thông
 • 300/10 Mbps Network
 • 24/7 Support
 • 99.99 Uptime
 • 1 IPv4
 • Vietnam Datacenter
CLOUD W5
 • 6 vCore E5-2680v4 CPU
 • 8 GB RAM + 2GB Free RAM
 • 120GB Enterprise SSD
 • Không giới hạn Băng thông
 • 500/20 Mbps Network
 • 24/7 Support
 • 99.99 Uptime
 • 1 IPv4
 • Vietnam Datacenter
CLOUD W6
 • 8 vCore CPU E5-2680v4 CPU
 • 10 GB RAM + 3GB Free RAM
 • 160GB Enterprise SSD
 • Không giới hạn Băng thông
 • 500/20 Mbps Network
 • 24/7 Support
 • 99.99 Uptime
 • 1 IPv4
 • Vietnam Datacenter
CLOUD W7
 • 8 vCore CPU E5-2680v4 CPU
 • 12 GB RAM + 4GB Free RAM
 • 250GB Enterprise SSD
 • Không giới hạn Băng thông
 • 500/10 Mbps Network
 • 24/7 Support
 • 99.99 Uptime
 • 1 IPv4
 • Vietnam Datacenter