Cloud VPS Giá Rẻ - Windows

 • CLOUD W1

  From 180,000/MO
  Bestil nu
  • 2 vCore E5-2673v3 CPU
  • 2 GB RAM RAM
  • 30GB Enterprise SSD
  • Không giới hạn Băng thông
  • 100/5 Mbps Network
  • 24/7 Support
  • 99.99 Uptime
  • 1 IPv4
  • Vietnam Datacenter
 • CLOUD W2

  From 260,000/MO
  Bestil nu
  • 3 vCore E5-2673v3 CPU
  • 3 GB RAM + 1GB Free RAM
  • 40GB Enterprise SSD
  • Không giới hạn Băng thông
  • 200/10 Mbps Network
  • 24/7 Support
  • 99.99 Uptime
  • 1 IPv4
  • Vietnam Datacenter
 • CLOUD W3

  From 420,000/MO
  Bestil nu
  • 4 vCore E5-2678v3 CPU
  • 4 GB RAM + 1.5GB Free RAM
  • 60GB Enterprise SSD
  • Không giới hạn Băng thông
  • 300/10 Mbps Network
  • 24/7 Support
  • 99.99 Uptime
  • 1 IPv4
  • Vietnam Datacenter
 • CLOUD W4

  From 560,000/MO
  Bestil nu
  • 5 vCore E5-2678v3 CPU
  • 6 GB RAM + 1.5GB Free RAM
  • 80GB Enterprise SSD
  • Không giới hạn Băng thông
  • 300/10 Mbps Network
  • 24/7 Support
  • 99.99 Uptime
  • 1 IPv4
  • Vietnam Datacenter
 • CLOUD W5

  From 650,000/MO
  Bestil nu
  • 6 vCore E5-2680v4 CPU
  • 8 GB RAM + 2GB Free RAM
  • 120GB Enterprise SSD
  • Không giới hạn Băng thông
  • 500/20 Mbps Network
  • 24/7 Support
  • 99.99 Uptime
  • 1 IPv4
  • Vietnam Datacenter
 • CLOUD W6

  From 980,000/MO
  Bestil nu
  • 8 vCore CPU E5-2680v4 CPU
  • 10 GB RAM + 3GB Free RAM
  • 160GB Enterprise SSD
  • Không giới hạn Băng thông
  • 500/20 Mbps Network
  • 24/7 Support
  • 99.99 Uptime
  • 1 IPv4
  • Vietnam Datacenter
 • CLOUD W7

  From 1,200,000/MO
  Bestil nu
  • 8 vCore CPU E5-2680v4 CPU
  • 12 GB RAM + 4GB Free RAM
  • 250GB Enterprise SSD
  • Không giới hạn Băng thông
  • 500/10 Mbps Network
  • 24/7 Support
  • 99.99 Uptime
  • 1 IPv4
  • Vietnam Datacenter