Chọn một tên miền...

www.
www.

Kiểm tra tính khả dụng... Xác minh điều kiện chuyển... Đang xác minh lựa chọn tên miền của bạn...

:domain không hợp lệ
:domain is available.
Liên hệ

Tên miền của bạn đủ điều kiện để chuyển

Hãy đảm bảo bạn đã mở khóa miền tại nơi đăng ký tên miền hiện tại của bạn trước khi tiếp tục.

Không đáp ứng yêu cầu

Tên miền bạn đã nhập dường như không được đăng ký.

Nếu tên miền đã được đăng ký gần đây, bạn có thể cần thử lại sau.

Ngoài ra, bạn có thể thực hiện tìm kiếm để đăng ký miền này.

Tên miền không hợp lệ

Tên miền phải bắt đầu bằng một chữ cái hoặc một số và giữa độ dài ký tự
Vui lòng kiểm tra và thử lại.

We detected the domain you entered is an international domain name. In order to continue, please select your desired domain language.
Please select the language of the domain you wish to register.
Tiếp tục đăng ký miền này cho Chuyển tên miền và gia hạn 1 năm*

Hot
.vn
770,000 VND
.com.vn
700,000 VND
Hot
.com
250,000 VND
.net
280,000 VND
.org
240,000 VND
Tên miền được đề xuất
Đề xuất cho bạn

Đề xuất tên miền có thể không phải lúc nào cũng có sẵn. Tình trạng sẵn có được kiểm tra trong thời gian thực tại thời điểm thêm vào giỏ hàng.