Thuê SERVER USA

 • Server USA 1

  2,040,000/mo
  Đăng ký
  • 02 x X5650 12Cores/24Threads CPU
  • 64 GB RAM RAM
  • 1 x 400GB SSD
  • Không RAID
  • 32TB Dữ liệu truyền
  • 1G Port
  • 24/7 Support
  • 99.99 Uptime
  • 1 IPv4
  • USA Datacenter
 • Server USA 2

  3,360,000/mo
  Đăng ký
  • 02 x X5650 12Cores/24Threads CPU
  • 128 GB RAM RAM
  • 2 x 400GB SSD
  • Có RAID
  • 96TB Dữ liệu truyền
  • 1G Port
  • 24/7 Support
  • 99.99 Uptime
  • 1 IPv4
  • USA Datacenter
 • Server USA 3

  3,300,000/mo
  Đăng ký
  • 02 x E5-2650v2 8Cores/16Threads CPU
  • 32 GB RAM RAM
  • 2 x 400GB SSD
  • Có RAID
  • 32TB Dữ liệu truyền
  • 1G Port
  • 24/7 Support
  • 99.99 Uptime
  • 1 IPv4
  • USA Datacenter
 • Server USA 4

  5,472,000/mo
  Đăng ký
  • 02 x E5-2650v2 16Cores/32Threads CPU
  • 128 GB RAM RAM
  • 2 x 2TB SSD
  • Có RAID
  • 32TB Dữ liệu truyền
  • 1G Port
  • 24/7 Support
  • 99.99 Uptime
  • 1 IPv4
  • USA Datacenter
 • Server USA 5

  4,536,000/mo
  Đăng ký
  • 02 x E5-2650v3 20Cores/40Threads CPU
  • 32 GB RAM RAM
  • 1 x 2TB SSD
  • Không RAID
  • 32TB Dữ liệu truyền
  • 1G Port
  • 24/7 Support
  • 99.99 Uptime
  • 1 IPv4
  • USA Datacenter
 • Server USA 6

  6,720,000/mo
  Đăng ký
  • 02 x E5-2650v3 20Cores/40Threads CPU
  • 256 GB RAM RAM
  • 2 x 2TB SSD
  • Có RAID
  • 32TB Dữ liệu truyền
  • 1G Port
  • 24/7 Support
  • 99.99 Uptime
  • 1 IPv4
  • USA Datacenter